МЕГАРЕГИОН СИБИРЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В РЕТРОСПЕКТИВЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ