Zakharova Elena

Zakharova Elena Vladimirovna,
Post. graduate, Teacher of the Department International Relations and Regional Studies, Novosibirsk State Technical University, 20 K. Marx Ave., Novosibirsk, 630073, Russian Federation
Email: e.v.zaxarova@corp.nstu.ru