Zajjkov K.A.

This author has not yet provided biographical information.

Email: k.a.zajkov@nsuem.ru