Sizov Sergey

Sizov Sergey ,
Postgraduate student of Tomsk State University, 36 Lenin Ave., Tomsk, 634050, Russian Federation
,
Senior lecturer, Kuzbass Orthodox Theological Seminary, 97a/1, Zyryanovskaya Str., Novokuznetsk, Kemerovo Region, Russian Federation

ORCID: 0000-0002-2262-723X

Email: sseezov@mail.ru