Mishchenko Igor

Mishchenko Igor ,
Chelyabinsk State Institute of Culture, 454091, Chelyabinsk Region, Chelyabinsk, st. Ordzhonikidze, 36A

ORCID: 0000-0001-7483-3759

SPIN-code (RSCI): 5347-7594

AuthorID (RSCI): 825529

Email: chvaush@mail.ru