Kudashov Vyacheslav Ivanovich

Kudashov Vyacheslav
Dr. of Sc. (Philosophy), Professor
,
Professor, Department of Philosophy and Social Sciences V.F. Vojno-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, 1, P. Zeleznyak street, Krasnoyarsk, 660022, Russian Federation

ORCID: 0000-0001-7009-8179

SPIN-code (RSCI): 1838-9116

AuthorID (RSCI): 358386

Email: vkudashov@mail.ru