Berezova Tatyana

Berezova Tatyana ,
Postgraduate student of the Department of Statistics, Novosibirsk State University of Economics and Management, 56 Kamenskaya St., Novosibirsk, 630099, Russian Federation

ORCID: 0000-0002-5908-470X

SPIN-code (RSCI): 4917-4839

AuthorID (RSCI): 1133836

ResearcherID: AGQ-6121-2022

Email: berezova_t@mail.ru