Ideas and Ideals Volume 5 (2013), Issue 3, part

Contents

 •     

 •     

 •     

 •     
  Sassin W.
 •     
  Makarova Nina
 •     
  Glinskiy V.V., Serga L.K., Khvan M.S., Filatov S.A.
 •     
  Shvecov YU.G., Koreshkov V.G., Zolotarenko S.G., Rudi L.YU.
 •     
  Shvecov YU.G., Zolotarenko S.G., Rudi L.YU.
 •     
  Ibadov EH.S., Shmyreva A.I.
 •     
  Sharov Konstantin
 •     
  Osmuk Lyudmila, Safronova M.V., Zakhir YU.S.
 •     
  Teplyakov A.G.
 •     
  Muratov P.D.
 •     
  Korsakov S.N., Tishhenko P.D.
 •     
  Melik-Gaykazyan I.V.
 •     
  Donskikh Oleg
 •