Pokrovskaya N.N.

Pokrovskaya Nadezhda Nikolaevna, Dr. of Arts, Professor, Department of Stringed Instruments of Novosibirsk State Conservatoire
Email: arfa333@yandex.ru